Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Thứ tư - Thánh Marcô, tác giả sách Tin Mừng 25.4.2012 "Loan báo Tin Mừng"


Lời Chúa: Mc 16, 15-20
Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và nói: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.” Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Thánh Thể - Nguồn sống và sức mạnh của người giáo lý viên hôm nay

Cứ mỗi độ tháng 6 về, giáo phận Thanh hóa lại bắt đầu “chiến dịch MEN Phục Sinh”, tức khóa huấn luyện đào tạo giáo lý và thánh nhạc cho toàn thể các bạn giáo lý viên thuộc 51 giáo xứ trong giáo phận Thanh Hóa. Nhưng giáo lý viên là ai? người giáo lý viên có sứ mạng gì?...đâu là nguồn sống, là sức mạnh cho người giáo lý viên hôm nay?

Trước hết, Giáo Lý Viên là những người chia sẻ sứ mạng của Hội Thánh, sứ mạng quan trọng nhất, đó là Rao giảng Tin mừng. “Việc dạy Giáo lý được Hội Thánh coi là một trong những nhiệm vụ tối quan trọng của mình” (DGL1).

“Giáo lý viên là những giáo dân có trình độ và đời sống đạo hạnh, dưới sự hướng dẫn của các nhà truyền giáo, hiến thân lo giảng dạy Giáo lý Tin mừng, tổ chức các cử hành Phụng vụ và các việc bác ái” (Gl.785.1)

Thái độ trốn chạy Giáo Hội của các phụ nữ lứa tuổi 40

  Phỏng vấn Linh Mục thần học gia Armando Matteo về thái độ trốn chạy Giáo Hội của các phụ nữ lứa tuổi 40
Trong công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc Âu châu ngày nay Giáo Hội đang phải đương đầu với một thách đố lớn: đó là thái độ trốn chạy Giáo Hội của lớp phụ nữ ở lứa tuổi 40. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Linh Mục Armando Matteo, thần học gia, giáo sư tại đại học Urbaniana của Bộ Truyền Giáo về vấn đề này.
Cha Matteo cũng là giáo sư học viện thần học Calabria nam Italia. Cha còn là tuyên úy Liên hiệp sinh viên công giáo toàn quốc Italia. Cha là tác giả nhiều sách khá nổi tiếng như: “Đức tin của giáo dân. Kitô giáo trước tâm thức thời hậu tân tiến”; “Sự hiện diện bị đập tan. Đối thoại thời hậu tân tiến của Kitô giáo”. Sau cuốn “Thế hệ thứ nhất không tin”, cha mới cho xuất bản cuốn “Sự trốn chạy của các phụ nữ lứa tuổi 40. Tương quan khó khăn giữa nữ giới và Giáo Hội”. Sách đã bắt đầu được bán trong các nhà sách Italia từ ngày 18-4-2012.

Luân Lý Kitô Giáo


       « Luân lý « Downloads
Version
word
Date posted
May 28, 2011
Downloaded
61 times
Categories
Luân lý

Đức Kittô và các Tôn giáo


       « Tôn giáo « Downloads
Version
word
Date posted
March 10, 2011
Downloaded
227 times
Categories
Tôn giáo
Tags
các tôn giáo, thần học, Đức kitô
Description
Hans Waldenfels là một Linh mục Dòng Tên người Đức đã nghiên cứu thần học và tôn giáo tại Tokyo, Hiroshima, và Kyoto, và rồi Rôma. Ông là một môn đồ của trường phái các nhà triết học Nhật Keiji Nishitani và Yoshinori Takeuchi. Về sau, ông còn theo học với Masao Abe ở Tokyo, và Heinrich Dumoulin, sử gia về Phật giáo thiền. Tại Bonn, Đức, ông kế vị Joseph Ratzinger và Heimo Dolch ở chức vụ trưởng khoa thần học nền tảng. Chính vào thời gian giữ chức trưởng khoa này, tại Đức, ông lần đầu tiên đã đưa vào đối thoại liên tôn giáo. Ông đã thực sự thực hiện việc đối thoại với đại diện các tôn giáo châu Á, cũng như với người Hồi giáo và Do thái giáo. Với ông, đối thoại liên tôn giáo không chỉ là một vấn đề thần học và suy tư, mà còn là một cuộc gặp gỡ và tiếp xúc cá nhân.

Kitô học


 « Tín Lý « Downloads
Version
pdf
Date posted
March 5, 2011
Downloaded
23 times
Categories
Tín Lý

Cha Sở và Cha Phó


 « Mục Vụ « Downloads
Version
word
Date posted
March 4, 2011
Downloaded
31 times
Categories
Mục Vụ

Description

Cha sở, Cha Phó là hai chức vụ và cùng chia sẻ trách nhiệm với nhau trong một giáo xứ, do đức giám mục địa phương hay đấng bản quyền sở tại sai phái.
“Cha sở là chủ chăn riêng của giáo xứ đã được giao phó…” do đó mà ngài có toàn quyền trong giáo xứ của ngài với nhiêm vụ giảng dạy, thánh hóa và quản trị đối với cộng đoàn ấy…

Sadhana, một nẻo đường dẫn tới Thiên Chúa


« Tu Đức « Downloads
Version
word
Date posted
March 7, 2011
Downloaded
106 times
Categories
Tu Đức

Tiến hóa trong Đức Kitô


                  « Thần Học « Downloads
Version
word
Date posted
March 5, 2011
Downloaded
262 times
Categories
Thần Học

Lên đầu trang