Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Abba! Cha Ôi (số 105)

ABBA – CHA ƠI.
ÁNH SAO TRONG ĐỜI THƯỜNG
"Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta." (Ga 1,14). Trong đêm hồng phúc, con Thiên Chúa đã hiển linh giữa loài người để nâng con người lên đia vị làm con Thiên Chúa. Ngôi lời đã Giáng Sinh không chỉ tỏ mình cho dân Israel, mà còn mặc khải cho mọi dân tộc trên thế giới để mọi người cùng tin nhận Ngài và được cứu độ.
Hình ảnh các nhà chiêm tinh ở đông phương mà ta quen gọi là ba vua – những người đại diện cho dân ngoại. Đối với họ, bầu trời là cuốn sách, tinh tú là trí thức, ánh sao lạ là điềm lành, thì Thiên Chúa cũng dùng những hình ảnh đó để mời gọi họ lên đường tìm gặp Đấng Cứu Thế. Họ đã lên đường và gặp được Đấng họ kiếm tìm: Vua bình an.
Lên đầu trang