Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Chúa nhật 34 Thường niên; Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ 25.11.2012 "ĐỨNG VỀ PHÍA SỰ THẬT"


Lời Chúa: Ga 18, 33b-37
Khi ấy, Philatô trở vào dinh, cho gọi Ðức Giêsu và nói với Người: “Ông có phải là vua dân Do Thái không?” Ðức Giêsu đáp: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?” Ông Philatô trả lời: “Tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?” Ðức Giêsu trả lời: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng nay Nước tôi không thuộc chốn này”.
Ông Philatô liền hỏi: “Vậy ông là vua sao?” Ðức Giêsu đáp: “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi”.

Các bài suy niệm & chú giải, LỄ CHÚA KITÔ VUA, NĂM BLời Chúa: Đn. 7, 13-14; Kh. 1, 5-8; Ga. 18, 33b-37

Chúa nhật 34 TNB – Chúa Kitô Vua
Tin Mừng Ga 18,33b-37
Khi ấy, quan Phi-la-tô nói với Đức Giê-su rằng: “Ông có phải là vua dân Do-thái không?” Đức Giê-su đáp: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?” Ông Phi-la-tô trả lời: “Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?” Đức Giê-su trả lời: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng nay Nước tôi không thuộc chốn này.” Ông Phi-la-tô liền hỏi: “Vậy ông là vua sao?” Đức Giê-su đáp : “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.”
DOWNLOAD \"Các bài suy niệm & chú giải Tin Mừng Chúa nhật 34 TN - Chúa Kitô Vua, năm B\" (37)

Bao giờ Chúa đến?


Người đăng: DangTrinh | 24.11.2012
TƯƠNG LAI XA HAY GẦN?
Ngôn ngữ nhân loại khá mơ hồ, không thể chính xác. Thậm chí cũng chỉ là tương đối trong sự chính xác. Ví dụ: Hẹn gặp nhau lúc 7 giờ, có ai đến đúng 7 giờ chưa? Thì tương lai có tương lai gần và tương lai xa, nhưng thế nào là xa và thế nào là gần? “Sẽ xảy ra” và “sắp xảy ra” đều là tương lai, nhưng “sẽ” là bao lâu và “sắp” là chừng nào? Thật là khó xác định!
Từ vài chục năm rồi, nhất là trong thời gian gần đây, có nhiều “lời tiên tri” về cuối thời. Người ta có nhiều cách “đồn thổi”, nhưng vẫn thường liên quan “ba ngày, ba đêm”. Nghe “tin đồn” về ba ngày tối thui, một anh bạn gởi mail: “Lo thì có lo, nhưng lo vẫn hơn. Điều dự đoán có thể xảy ra hoặc không, nhưng có thể thật đấy!”.

Biết mình – bước đầu tiên cho tiến trình huấn luyện linh mục, tu sĩNgười đăng: Fx. Nguyễn | 24.11.2012
    

Biết mình là khởi đầu của mọi khôn ngoan. Ngày xưa, ở bên Đông, Lão Tử (604 TCN), triết gia người Trung Quốc quả quyết rằng: “Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng.” Nơi khác, chính ông khẳng định: “Biết người thì khôn, biết mình thì sáng.” Ở bên trời Tây, Socrate (469 – 399 TCN), một triết gia nổi tiếng người Hy lạp, đã để lại một sứ điệp cho con người mọi thời khi nói: “Tiên vàn bạn hãy biết mình.”

Mục tiêu đầu tiên của hành trình huấn luyện là giúp người thụ huấn biết mình. Vì thế, đào tạo là một quá trình giúp người thụ huấn trở về với chính mình để nhận biết mình, khám phá những tiềm năng và những giới hạn của bản thân. Đây là bước đầu tiên và rất quan trọng cần phải thực hiện.

Vua Giêsu và những chữ T


Người đăng: DangTrinh | 24.11.2012
Ngôi Hai Giêsu Kitô quá quen thuộc với người Công giáo (nói riêng) và các Kitô hữu (nói chung), thậm chí cả người ngoại cũng chẳng xa lạ gì. Theo Việt ngữ, cuộc đời Ngài được gắn liền với mẫu tự T như một định mệnh an bài vậy. Đó là nói theo duy tâm, còn nói theo Công giáo thì là Thánh Ý Chúa.
Ngài là Con Thiên Chúa, nếu viết theo ngôn ngữ Hán Việt thì toàn là những chữ bắt đầu bằng mẫu tự T: Thánh Tử hoặc Thiên Tử.

Thuyết tương đối, thách đố to lớn của Năm Đức Tin


Người đăng: DangTrinh | 24.11.2012
Rôma, ngày 16-11-2012 (ZENIT.org) – Người tín hữu được kêu gọi phải đối phó với thách thức thuyết tương đối của thế giới hiện đại, “trước hết nơi chính mình, trong thẳm sâu của lương tâm mình”, linh mục Piero Ghedo thuộc học viện Giáo Hoàng Thừa Sai Nước ngoài (PIME), nhấn mạnh. Sự thách thức này, theo ngài “mang tính khiêu khích nhất đối với Năm Đức Tin”.

Những Câu Chuyện Suy Ngẫm Phần 5Câu Chuyện từ  1 - 10
Câu Chuyện từ 11 - 20
Câu Chuyện từ 21 - 30
Câu Chuyện từ 31 - 40
Câu Chuyện từ 41 - 50
Câu Chuyện từ 51 - 60
Câu Chuyện từ 61 - 70
Câu Chuyện từ 71 - 80
Câu Chuyện từ 81 - 90
Câu Chuyện từ 91 - 100
Câu Chuyện từ 101 - 110

Mười Chuyện Đơn Sơ về Giáo Lý và Giáo Dục 541. Thánh khiêm nhượng, mới là thánh thật  
42. Ta không giống ngươi!    
43. Uy tín của vị lãnh đạo thật lạ lùng là dường nào!
44. Cầu nguyện là sức mạnh lớn nhất giúp chúng ta giải quyết những vấn đề
45. Bổn phận dạy giáo lý của linh mục quản xứ        
46. Giáo Hội thật quá lạ lùng !          
47. Thánh Lễ và Thánh Thể làm cho giáo xứ sống động !     
48. Dự Thánh Lễ từ xa, điều nầy đã có từ lâu rồi trong Giáo Hội!   
49. Lẽ nào lại giao cho Chính Quyền bảo trợ?
50. Tuân phục đem lại an bình!
Lên đầu trang